Kategórie

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 Prevádzkovateľom internetového obchodu abies.sk je:

 

Lesoochranárske zoskupenie VLK

082 13 Tulčík 310

IČO: 31303862

DIČ: 2020545274

Nie sme platcami DPH

 

Bankové spojenie:

ČSOB a.s., Prešov

IBAN: SK37 7500 0000 0018 1330 0793

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

 

Kontaktné údaje internetového obchodu:

Zodpovedná osoba: Ľuboš Leško

telefón: 051 7789488

mobil: 0911779040

mail: abies@wolf.sk

 

 OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka je prijatá po vyplnení do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme emailom, o odoslaní budete taktiež informovaní emailom. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), Vás skontaktujeme pre potvrdenie objednávky, telefonicky.

 2. Odoslaním objednávky súhlasíte s týmito obchodným podmienkami a dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

 3. Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to výhradne emailom na adrese abies@wolf.sk, alebo telefonicky na čísle 051-7789488 / 0911 779040.

PLATBY

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na našej stránke vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu posielame zákazníkovi email potvrdzujúci objednávku.

 2. Možnosti platby v rámci Slovenskej republiky:
 a. internetbanking  ČSOB platobné tlačidlo
 b. Dobierka cez Slovenskú poštu
 c. Zálohová platba

 3. Možnosti platby z ČR (ak nemáte účet v žiadnej slovenskej banke):
 a. Zálohová platba

 4. Do zahraničia dobierky nezasielame!

 

DORUČENIE TOVARU

 1. Objednaný tovar Vám zašleme, ako:

 a. Doporučený list alebo balík v rámci SR - Slovenská pošta - cena poštovného a balného je 3 €.

 b. Doporučený list alebo balík 2. triedy do Českej republiky – Slovenská pošta – poštovné: 
0-2kg - 8eur
2-6kg - 10eur
6-10kg - 15 eur

 c. Do iných krajín - po dohode e-mailom.


 DODACIA LEHOTA

 1. Zásielku odosielame bežne do 7 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť.

DODANIE DAŇOVÉHO DOKLADU

S každou zásielkou zasielame daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací list.
 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU

 1. V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena: kontaktujte nás na tel. čísle 051-7789488 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru; tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe; náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník; peniaze za tovar Vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru; v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez nedostatkov. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

 1. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné nedostatky. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za nedostatky vzniknuté prepravcom neručíme. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.


 2. Záruka sa nevzťahuje na:
 a. nesprávnym použitím výrobku;
 b. nesprávnym skladovaním.

 3. POSTUP PRI REKLAMÁCII

 a. informujte nás o reklamácii telefonicky na čísle 051-7789488, alebo emailom na abies@wolf.sk;
 b. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.
 c. zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať emailom na abies@wolf.sk
 d. o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo emailom.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

Lesoochranárske zoskupenie VLK, IČO: 31303862 so sídlom Tulčík 310, 082 13 Tulčík,

kontaktné údaje: email: alfa@wolf.sk, telefón: +421 51 7789488 (ďalej len LZ VLK)

 2. LZ VLK spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 3. LZ VLK spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 4. Dôvodom na spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a LZ VLK

 5. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a LZ VLK

 6. Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám len pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy, t.j. lna doručovateľské služby a orgánom štátnej moci pri výkone kontroly. Momentálne na doručovanie využíva LZ VLK služby Slovenskej pošty a.s.

 7. Vaše práva

  a. právo na prístup ku svojím osobným údajom

  b. právo na opravu osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania

  c. právo na výmaz osobných údajov

  d. právo vzniesť námietku proti spracovaniu

  e. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elktronicky na adresu alebo email LZ VLK

  f. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

 8. LZ VLK prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil Vaše osobné údaje a prehlasuje, že prístup k ním majú len oprávnené osoby.


 Tieto podmienky nadobúdaju účinnosť 25.5.2018

 

 

 


Košík  

Prázdny

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa