Kategórie

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBJEDNÁVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávaní budete požiadaný o poskytnutie Vašich platných identifikačných údajov. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Lesoochranárske zoskupenie VLK, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb.


POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme emailom, o odoslaní budete taktiež informovaní emailom. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), Vás skontaktujeme, pre potvrdenie objednávky, telefonicky.


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to výhradne emailom na adrese abies@wolf.sk, alebo telefonicky na čísle 051-7789488 / 0911 779040.

PLATBY

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na našej stránke vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu posielame zákazníkovi email potvrdzujúci objednávku.

Možnosti platby v rámci Slovenskej republiky:
1. internetbanking  ČSOB platobné tlačidlo
2. Dobierka cez Slovenskú poštu
3. Zálohová platba

Možnosti platby z ČR (ak nemáte účet v žiadnej slovenskej banke):
1. Zálohová platba

Do zahraničia dobierky nezasielame!

 

DORUČENIE TOVARU

Objednaný tovar Vám zašleme, ako:

1. Doporučený list alebo balík v rámci SR - Slovenská pošta - cena poštovného a balného je 3 €.

2. Doporučený list alebo balík 2. triedy do Českej republiky – Slovenská pošta – poštovné: 
0-2kg - 8eur
2-6kg - 10eur
6-10kg - 15 eur

3. Do iných krajín - po dohode e-mailom.


 

DODACIA LEHOTA

Zásielku odosielame bežne do 7 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť.

DODANIE DAŇOVÉHO DOKLADU

S každou zásielkou zasielame daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací list.
 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena: kontaktujte nás na tel. čísle 051-7789488 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru; tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe; náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník; peniaze za tovar Vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru; v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez nedostatkov. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné nedostatky. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za nedostatky vzniknuté prepravcom neručíme. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.
Záruka sa nevzťahuje na:
a) nesprávnym použitím výrobku;
b) nesprávnym skladovaním.

POSTUP PRI REKLAMÁCII

1. informujte nás o reklamácii telefonicky na čísle 051-7789488, alebo emailom na abies@wolf.sk;
2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.
3. zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať emailom na abies@wolf.sk
4. o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo emailom.

 

 


Košík  

Prázdny

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa